Sa strane

MAGNETNA REZONANCA U NEUROLOGIJI

Kurs pod nazivom  ,,Magnetna rezonanca u neurologiji” održaće se u Specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti ,,Sveti Sava”, Nemanjina 2, Beograd.

Ciljevi kursa su upoznavanje sa standardnim i naprednim MR sekvencama u neuroradiologiji, sa MR neuroanatomijom mozga i kičmenog stuba, indikacijama i kontraindikacije za MR pregled u neuroradiologiji, značaj gadolinijumskog kontrastnog sredstva u neurodijagnostici, primena MR dijagnostike u traumama, cerebrovaskularnom  oboljenjima , demijelizacionim oboljenjima, tumorima mozga i kičmenog stuba, neuroinfekcijama, vaskularnim oboljenjima kičmenog stuba, neurodegenerativnim oboljenjima mozga i degenerativnim o oboljenjima kičmenog stuba, urođenim anomalijama CNS, toksično-metaboličkim  i endokrinološkim oboljenjima mozga.

Kurs je akreditovan za lekare odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj:153-02-94/2024-01 od 11.03.2024. pod rednim brojem A-1-142/24 као Nacionalni kurs I kategorije u januarskom roku 2024. godine. Učesnici ostvaruju 6 bodova.

Vreme trajanja je 368 sati tokom tri meseca

–  Teorijske nastave 18 sati

– Praktična nastava  350 sati

Posle predavanja, po položenom testu pristupa se praktičnoj nastavi u kojoj svaki polaznik dobija svog mentora. Po završenoj obuci uspešnim polaganjem ispita pred Кomisijom polaznici dobijaju sertifikat o završenoj  edukaciji koji podrazumeva osposobljavanje i mogućnost samostalnog rada.

Informacije i registracija do 27.03.2024. na e-mail adresu:  svetisava.edukacija@gmail.com ili osoba za kontakt Snežana Stanković, telefoni: 060/80 18 462, 011/20 66 848

Cena kotizacije: 2.500 eura dinarska protiv vrednost + PDV

Broj polaznika kursa je ograničen.

Potvrda o izvršenoj uplati predaje se prilikom registracije na dan održavanja kursa. Uputstva za uplatu dostaviće vam se prilikom prijave.

 

Rukovodilac kursa

Naučni saradnik  dr.sci. med. Biljana Georgievski-Brkić, neuroradiolog

 

 

 

ŠKOLA REPERFUZIJE

Sa strane

ŠKOLA REPERFUZIJE

Kurs pod nazivom ,,Škola za reperfuziju Specijalne bolnice ,,Sveti Sava” /2023, br. A-1-1508/23 je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br.153-02-347/2023-01 od 21.08.2023.

Cilj ove edukacije je da se omasovi primena trombolitičke terapije u Srbiji i regionu, ukazati na značaj blagovremenog dijagnostikovanja akutnog moždanog udara, upoznavanje sa protokolima za primenu trombolitičke terapije i trombektomiju, sa potrebnim prostorom, kadrom, opremom, značajem multidisciplinarnog pristupa i timskog rada, funkcionisanjem prijemne ambulante i praćenjem pacijenta od prijema do primene terapije i nakon toga u Jedinici za moždani udar.

Značajno je prikazati standardne procedure u Jedinici za moždani udar i angio sali i ukazati na efikasnost  dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Vreme trajanja je 34 sata teorijske i  praktične obuke u toku 5 radnih dana ( 9 sati teorijski i 25 sati praktični deo).

Praktične vežbe su organizovane u Prijemnoj ambulanti, Jedinici za moždani udar i  angio sali uz mentora.

Poslednji dan se polaže test I praktični ispit uz simulaciju protokola za primenu trombolitičke terapije.

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj edukaciji. Učesnici ostvaruju 6 bodova.

Ako ste zainteresovani javite se što pre jer je broj učesnika ograničen u svakom od termina.

Važno je da prijavite što pre broj učesnika iz vaše ustanove kako bi napravili Plan I grupe za edukaciju.

 Prijava je do 01.04.2024. godine na e-mail adresu: svetisava.edukacija@gmail.com ili osoba zakontakt Snežana Stanković, telefoni: 060/80 18 462, 011/20 66 848

Kotizacije: 15 000,00 + PDV

 

          

 

Добри људи имају потребу да дарују, деле оно што имају од памтивека. Тако је и са нашим донатором, власником фирме КЕНГУР ДОО ПИРОТ, Бранимиром Живковићем који нам је у време епидемије, изазване COVIDOM 19, донирао тунел за дезинфекцију. Ми му се искрено захваљујемо.

.

Ванредно стање у Болници ,,Свети Сава“

Специјална болница „Свети Сава“ је у току трајања ванредног стања које је уведено због епидемије вируса SARS-CoV-2 , радила уобичајено, 24 сата дневно на збрињавању пацијената са акутним можданим ударом. У периоду од 16.03. – 06.05.2020. године у пријемно-тријажној служби прегледано је 840 пацијената, 473 је  хоспитализовано. На COVID -19  тестирано је 389 пацијената од којих је њих осморо било позитивно. Међу запосленима нема позитивних.
Болница као друштвено одговорна здравствена установа предузела је све мере у складу са уредбама, дописима, алгоритима у циљу превенције заразе корона вирусом и у томе смо успели. Ниједан пацијент није заражен на одељењима, већ одмах по прегледу када се посумњало на постојање заразе вирусом, извршено је тестирање и по добијању позитивног налаза пацијенти су се преводили у ковид центре.
Личну заштитну опрему ( ЛЗО) и дезинфекциона средства смо добијали преко Министарставa здравља посредством РФЗО, али и путем донација. Донатори су се сами јављали, али су се и запослени и руководство ангажовали на прибављању заштитне опреме и средстава.

Ванредне мере које су предузете од тренутка проглашења ванредног стања:

 • Сваком пацијенту који улази у пријемну амбуланту обавезно је мерена телесна температура.
 • Пацијенти са повишеном телесном температуром су се прегледали и смештени у посебно издвојен део који је био опремљен за изолацију пацијената до добијања резултата тестирања.
 • У пријемној амбуланти дозвољено је присуство само пацијента или још једног члана у пратњи (ако је пацијент непокретан) уз коришћење заштитне опреме.
 • Заказивање прегледа магнетном резонанцом и скенером се обавља електронским путем, е-мејл адреса: zakazivanje.magnet.skener@svetisava.rs
 • Kонтролу уласка пацијената на пријем спроводи здравствени радник и портир.
 • Сви улази у Болницу и одељења су обезбеђени са подлогама које су натопљене дезифицијенсима.
 • Пријемне амбуланте су обезбеђене са средствима за дезинфекцију руку на бази алкохола и кантама за одлагање маски, рукавица…
 • На сајт Болнице постављени су бројеви телефона који су уведени за све информације, савете и подршку (психолошку и сваку другу) пацијентима и њиховим породицама у току хоспитализације и након отпуста у условима ванредног стања.

Пацијенти и њихове породице су на тај начин могли да се информишу и добију савете везано за подршку, негу и даљи третман, као и начин како да закажу контролне прегледе, дијагностичке процедуре и разне информације у вези са радом Болнице и појединих организацииних јединица. Пружане су информације на који начин могу доћи до ординирајућег лекара и добити информације о стању пацијента, како доставити потребне личне ствари и документацију. Предочена им је и процедура око отпуста, како и на који начин се преузима пацијент и његова документација.
Породице пацијената су се интересовале о даљем поступку са документацијом коју су добили у нашој установи при отпусту, тражили су и објашњења како и на који начин да остваре право на продужену рехабилитацију, по престанку ванредног стања.
Овим путем, су се информисали и о остваривању права пацијената без здравственог осигурања.
Мере које су се предузимале у време ванредног стања као и информације које су се преносиле у оба смера, а од значаја за пацијента и ординирајућег лекара биле су у складу са законом о заштити података о личности и поверљивости података пацијента и породице.
Позиве су упућивали грађана који су се распитавали о радном времену, организацији рада у ванредним околностима, а било је и оних који су тражили савете невезано за нашу установу. Позиви су упућивани из земље али и иностранства.

Свакодневно је обављан разговор са породицом и пацијентима који су отпуштени на кућно лечење. Апеловало се на поштовање изолације, социјалне дистанце и епидемиолошких мера препоручених од стране Владе Србије и Министарства здравља.
Пацијенти и породица су могли да поставе сва питања и недоумице око третмана са пацијентом (терапије, исхране, неге, личне хигијене, рехабилитације код непокретних пацијента ). Они који су имали проблем са говором било је саветовано на који начин могу да раде говорне вежбе у кућним условима, јер су на отпусној листи имали препоруку за третман логопеда.
Саветовано је да се обрати пажња на препоруке из отпусне листе које су добили од свог ординирајућег лекара (контрола ТА, гликемије, хигијенско-дијететски режим…). Објашњено им је на који начин ће се спроводити контролни прегледи као и информације за оне пацијенте који су имали заказане дијагностичке процедуре у нашој установи.
Психолошка подршка у условима ванредног стања је била намењена пацијентима и њиховим породицама. Одзив је био више него очекиван са питањима везаним за савете о разним видовима менталне, емоционалне и социјалне дисфункционалности у специфичним условима карантина. У овој високо стресној ситуацији дошло је до манифестовања анксиозности, фобичног реаговања, паничних поремећаја, депресивних епизода – благих, умерено јаких и тешких са вербализованим суицидалним идејама као најчешћим поремећајем. Хронична стресна ситуација је код наших пацијената довела до погоршања већ постојећег стања до афективног реаговања које се реперкутовало и на физички статус.
Потребу за психолошком супортацијом имали су и грађани који нису наши пацијенти и било је позива из разних градова: Крагујевца, Сомбора, Новог Сада, Старе Пазове, Кикинде, Новог Пазара… Наш позив и деонтолошки кодекс су утицали на то да свима који се јаве пружимо психолошку подршку. Старосна структура је обухватала све старосне групе почев од адолесцената. Полна структура је пропорционално приближно иста у уделу жена и мушкараца који су се обраћали за помоћ.
Ретко која особа у претходним данима није осетила узнемиреност, забринутост, страх, беспомоћност, стрепњу, тугу, љутњу, бес. Код особа које су болесне или са мањим адаптивним и одбрамбеним капацитетима та осећања су још израженија.
Посттрауматски стресни поремећај и поремећај прилагођавања су очекиване психолошке последице преживљеног периода.

Пацијенти су овом приликом исказали поштовање и захвалност за пожртвован рад лекара, медицинских сестара/техничара, здравствених сарадника и немедицинског особља у ванредним условима. Задовољни су целокупном организацијом рада од пријема у болницу до отпуста. Посебно су имали речи хвале за добијену подршку од стране Болнице, која им је омогућила комуникацију путем телефона, како се не би осећали да су препуштени да се сами сналазе у ситуацији која их је задесила а непозната. Већина њих је чак била и изненађена позивом из установе, јер су знали да су здравствени радници посебно оптерећени у току трајања ванредног стања. Поред стручних информација упућене су и речи охрабрења, уливена им је нада за опоравак и лакше функционисање у новонасталој ситуацији, што је за њих имало посебан значај. Искрена и топла реч је увек добро дошла, говорили су.
Надамо се да смо успели да помогнемо уз искрени однос пун саосећања према онима који су се јављали. Однос поверења и подршке је сам по себи психотерапија који уз стручне савете, помаже спречавање ескалације психолошких последица ове кризне ситуације.
И како казује још пре Хипократа индијски хирург Сушрути у једној од варијанти ,,Ајур-веде“: ,,лекар је дужан да болеснику буде отац, ономе који се опоравња од болести заштитник, а здравоме пријатељ“.

Све информације и савете везане за негу пацијената и подршку породици и даље се могу добити   позивом на број телефона 060 8046 923 радним данима од 08h – 14h.

SPECIJALNA BOLNICA „SVETI SAVA“ SE ZAHVALJUJE SVIMA KOJI SU DONIRALI SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU (maske, vizire, naočare, kape)

OBAVEŠTENJE

Uputstva za negu u kućnim uslovima možete pročitati klikom na :

Preporuke za porodicu pacijenata

Preporuke za porodicu pacijenata

U  saradnji sa Crvenim krstom Beograd objavljujemo linkove gde možete pogledati i video uputstva.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMYD10k8D40

https://www.youtube.com/watch?v=o4Nw76qX5Dk

https://www.youtube.com/watch?v=Tz3RkWgfCd8

https://www.youtube.com/watch?v=q6Bvx_kn-Kw

https://www.youtube.com/watch?v=ClW5tgJMDhk

https://www.youtube.com/watch?v=jzUdswh2hxA

https://www.youtube.com/watch?v=xN8c19bgLBc&t=183s

https://www.youtube.com/watch?v=jdOdNqGsa3M

Хитне мере у Специјалној болници „Свети Сава“ сходно упутству Републичке комисије за надзор над болничким инфекцијама Министарства здравља о мерама превенције и сузбијања ширења новог корона вируса (nCoV) у здравственим установама

 • Сваком пацијенту који улази у пријемну амбуланту обавезно измерити телесну температуру и поступити према упутству;
 • У пријемној амбуланти дозвољено је присуство само пацијента или још једног члана у пратњи (ако је пацијент непокретан);
 • Заказивање прегледа магнетном резонанцом и скенером ће се обављати електронским путем, е-мејл адреса: zakazivanje.magnet.skener@svetisava.rs или лично према процедури:
 • Лично заказивање се измешта са Одељења радиологије на Одељење за специјалистичко консултативне прегледе и дијагностчику обраду пацијената у ординацији 1.
 • Дозвољено је присуство само једне особе или још једног члана у пратњи ако је пацијент непокретан приликом заказивања прегледа магнетном резонанцом и скенером;
 • Сваком лицу које лично заказује преглед обавезно измерити телесну температуру и поступити према упутству;
 • Контролу уласка пацијената на пријем и за заказивање прегледа спроводи портир и сви запослени у службама;
 • Обезбедити сва улазна места Болнице и служби са подлогама које су натопљене дезифицијенсима;
 • Обезбедити пријемне амбуланте са средствима за дезинфекцију руку на бази алкохола и кантама за одлагање прљавих марамица;

 Управа болнице
Стручни колегијум
Комисија за болничке инфекције
Тим за болничке инфекције

Акредитација болнице – додела сертификата

Процес акредитације Специјалне болнице „Свети Сава“ започет је 2014. године, када је установа октобра 2015. године добила сертификат на три године. У 2018. години је почео процес реакредитације. Посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа започела је 18.06.2019. године у трајању од два дана и у тај процес било је укључено четири спољашња оцењивача. Након оцењивања Комисија је доставила завршни извештај 03.07.2019. године.

30.07.2019. године одржана је свечаност на којој су присуствовали директор и вође свих тимова који су учествовали у припреми материјала за акредитацију. Такође на овом скупу били су присутни и начелници и главне сестре организационих јединица. Представник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Влада Давковски уручио је сертификат о акредитацији на седам година директору Болнице, др Милану Савић.

Овим документом окончан је вишемесечни труд запослених да се Болница сврста у ред установа који у пословању примењују прописане стандарде секундарне здравствене заштите.

Сертификат је донет из области: Интернистичке гране – Лечење пацијената, Интернистичке гране – Интензивна нега, Ургентна медицина, Радиолошка дијагностика, Лабораторијска дијагностика, Фармацеутска здравствена делатност, Физикална медицина и рехабилитација, Животна средина, Људски ресурси, Управљање информацијама, Руковођење, Стандарди управљања.

Представник АЗУС-а похвалио је руководство Болнице, јер је препознало значај и сврху акредитације, и подржало цео процес, дајући подршку запосленима, али и лични учествовањем у целом процесу. Оријентисаност менаџмента ка запосленима оцењена је позитивно, али су истакнути и напори руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедност пацијената, као и јачање професионалних вештина и етичких вредности.

Опширније можете прочитати овде  Акредитација

Angels Initiative

Angels Initiative je jedinstven projekat koga je pokrenuo Beringer u partnerstvu sa Evropskom organizacijom za moždani udar (ESO) i Evropskom alijansom za moždani udar (SAFE). Projekat se sprovodi u 12 zemalja i nagradjen je EFPIA nagradom.

20. i 21.03.2019. godine našu ustanovu su posetili predstavnici Angels Initiative i uvrstili u svoj projekat. Angels Initiative su označili našu ustanovu kao jedinstvenu i vrlo podobnu za članicu njihove asocijacije iz Srbije.

Poseta je usledila nakon što je dr Valentina Mileusnić pohađala kurs „Train the Trainer“ u Visbadenu u decembru 2018. godine.

Angels Initiative ima za cilj da pruži više podrške, više ideja, više detalja i na kraju bolje rezultate. Svi koji su pristupili Angles Initiative imaju isti cilj, želju da se pacijentima pruži druga šansa za život nakon Moždanog udara. Oni podržavaju ovaj cilj i bore za isti.

Tokom radionice u našoj Bolnici predstavljen je klinički scenario zasnovan na stvarnim prošlim slučajevima i iskustvima drugih bolnica sa analizom kroz kritički osvrt moderatora, Jan van der Merwe. Radionici su prisustvovale pored naših lekara i medicinskih sestara i kolege iz Hitne pomoći.  Predstavili smo simulaciju na licu mesta, u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu, Srbija.

Kao što funkcioniše kompletan simulacioni centar, ova simulacija je počela dodeljivanjem uloga: pacijent, lekari (neurolog i internista), medicinske sestre i ekipa Hitne pomoći (glumili su zaposleni naše ustanove). Zadatak  je bio da se tretira pacijent kao kandidat za primenu trombolitičke terapije ili/i trombektomiju  što je moguće bliže stvarnoj životnoj situaciji. Kada je simulacija završena, cela grupa se ponovo okupila za grupnu diskusiju sa moderatorom da bi se istakle prednosti i slabosti tima koji je izvodio  simulaciju. Na osnovu povratnih informacija učesnika, izgleda da će simulacione plenarne sednice postati stalna karakteristika naših radionica u budućnosti. Ova radionica nam je  omogućila da shvatimo gde gubimo vreme, da snimimo najrelevantnije vremenske intervale u kojima se odvija zbrinjavanje pacijenta, da snimimo podatke na jedan od dva različita načina i izvedemo konstruktivne zaključke.

Poseta Angles Initiative je omogućila da stručni tim osnaži svoje stručne potencijale kao i to da se visok ni vo profesionalnosti prikaže ostalim zemljama u Evropi.

Predstavnik Angels Initiative je iznenađen stručnošću i kadrom koji je mlad, a postiže veoma dobre rezultate.