Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora:

1. Doc. dr Marko Ercegovac, specijalista neurologije, Klinički centar Srbije – predsednik
2. Lana Novak, diplomirani ekonomista, Klinički centar Srbije – član
3. dr sci. med. Nataša Basurović, specijalista neurologije, Specijalna bolnica ,,Sveti Sava“, Beograd – član

Članovi Nadzornog odbora bolnice:

1. Vido Jovanović, master ekonomije, Klinički centar Srbije – predsednik

2. Srđan Stefanović, advokat, Beograd – član

3. prim. dr sci. med. Biljana Georgievski Brkić, naučni saradnik, specijalista radiologije, uže specijalista neuroradiologije,  Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“- član