Specijalisti radiologije

dr Čolić Jasmina

dr Debeljković Vladimir

dr Đurić Danka

dr sci. med. dr Georgievski – Brkić Biljana

dr Glumac Milan

dr Mašić Vladimir

dr Pisarević-Nešković Jovanka

dr Rsovac Sanja

dr Todorović Milica

dr Tričković Jelena

dr Trpčević Radivoje

dr Vekić Dimitrijević Bojana

dr Veljković Dajana

dr Vukomančić Biljana

dr Ana Milovanović

dr Nenad Tanasković

dr Damljan Bogićević – na specijalizaciji