Magnetna rezonanca – MR

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE PREGLEDA NA MAGNETNOJ REZONANCI

OPIS PREGLEDA I SAGLASNOST ZA KONTRAST MR

FORMULAR ZA MR DIJAGNOSTIKU

Telefon šaltera za dobijanje informacija u službi radiologije je +381 20 66 890; +381 11 20 66 800 lok.690

Za ovaj pregled služi moderan aparat General Electric SIGNA HDXT, jačine magnetnog polja od 1,5 T. Njime se mogu vršiti pregledi celog tela magnetnom rezonancom. Omogućava sliku visoke rezolucije u sve tri ravni direktno, sa debljinom sloja od nekoliko milimetara. Prosečan pregled traje 20 – 30 minuta. Poseduje moćne alate za obradu i prikaz slike i pruža savršenu vizuelizaciju snimljenih organa.

Pregledi koji se obavljaju na ovom aparatu su isključivo MR pregledi u neurologiji:

– standardni MR pregled glave,

– MR pregled krvnih sudova vrata i glave,

– specijalni MR pregledi: pontocerebelarni ugao, selarna regija, paranazalne šupljine, orbite i vrat

– MR pregledi različitih delova kičmenog stuba

Pored standardnih, primenjujemo i napredne tehnike pregleda u dijagnostici različitih neuroloških oboljenja: MR difuziju, MR perfuziju, MR spektroskopiju, difuzioni tenzor imidžing, pregled po protokolu za epilepsije.

Mesečni broj pregleda na aparatu za magnetnu rezonancu je više od 800, od čega je oko 1/3 hospitalizovanih, a oko 2/3 ambulantnih pacijenata.

U najvećem procentu su u pitanju standardni i specijalni pregledi glave – oko 80%, dok su pregledi kičmenog stuba zastupljeni u oko 20% slučajeva. Svaki treći pregled se obavlja korišćenjem neke od naprednih tehnika MR.

Pregledaju se :

  • hospitalizovani i
  • ambulantni pacijenti koji su prethodno obavezno pregledani kod lekara specijaliste neurologije

Pregledi tela na magnetnoj rezonanci se ne obavljaju u našoj ustanovi.