Laboratorija

Nalazi se u prizemlju Bolnice i u njemu se vrše laboratorijski pregledi hospitalizovanih i ambulantnih pacijenata, tokom 24h, sedam dana u nedelji.

U laboratoriji se obavljaju standardne citološke i biohemijske analize krvi, opšti parametri hemostaze, tiroidni status, nivo vitamina B grupe u krvi, hemokultura, standardna analiza urina, citobiohemijska analiza likvora.

Naša laboratorija obavlja test rezistencije trombocita na antiagregacionu terapiju, modernim point-of-care aparatom za impedantnu agregometriju Multiplate® (Roche, Verum Diagnostica GmbH)

Načelnik laboratorije: dr sci.med.Milena Veljković, specijalista medicinske biohemije

Glavni laboratorijski tehničar je Barbara Štravs, Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog

Telefon laboratorije je +381 11 20 66 810