Sala za kateterizaciju (angio-sala)

Marta 2011. godine je počela sa radom  sala za kateterizaciju u bolnici „Sveti Sava“. Ovim događajem, krunisani su napori direktora, lekara i zdravstvenog osoblja ove ustanove da omoguće svojim pacijentima najmoderniji dijagnostički i terapijski pristup kada su cerebrovaskularne bolesti u pitanju.

Na ovaj način omogućene su procedure savremene, minimalno invazivne dijagnostike i terapije različitih vaskularnih oboljenja mozga. Neke od njih, koje se sada rutinski rade su:

–          digitalna suptrakciona angiografija

–          еndovaskularni tretman stenoza intrakranijalnih krvnih sudova

  •    trombektomije

Primenom nove metode pacijenti se znatno brže oporavljaju.

Pacijente upoznajemo sa novom metodom rada  i dajemo im mogućnost izbora između nje i konvencionalne.

Od jula meseca 2021. godine otvorena je nova sala koja je opremljena najsavremenijom opremom na Balkanu.

U sali radi  interventni radiolog prim. dr sci.med.Svetlana  Milošević Medenica, dr Damljan Bogićević i dr sci med. dr Filip Vitošević

Sve informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona:

+381 11 20 66 819