Elektroencefalografija (EEG)

Elektroencefalografski pregled moždane aktivnosti uz videomonitoring – EEG se izvodi na jednom aparatu. Obavljaju ga medicinske sestre obučene za snimanje, a interpretiraju neurolozi koji su završili edukaciju iz neurofiziologije.

Tokom godinu dana pregleda se gotovo 2.000 bolničkih pacijenata, a svakog radnog dana još 5 ambulantnih pacijenata.

Za zakazivanje je potrebno:
1. Izveštaj od strane nadležnog neurologa koji ukazuje na indikacije za obavljanje pregleda.

2. Uput od strane nadležnog DZ za traženi pregled.

Sve informacije u vezi zakazivanja možete dobiti na telefon : +381 11 20 66 830