O bolesti

Moždani udar („šlog“) je bolest koja nastaje usled naglog prekida protoka krvi u krvnom sudu (ishemijski) ili usled prskanja krvnog suda (hemoragijski).

To je vrlo ozbiljna bolest koja je u našoj zemlji prvi uzok smrtnosti kod žena, dok je kod muškaraca na drugom mestu. Svakih 20 minuta kod nas neko doživi moždani udar, a svakih 60 minuta u Srbiji neko umre od moždanog udara.

U svetu je situacija nešto bolja, te je moždani udar treći uzrok smrti, odmah posle kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Jedna trećina bolesnika ne preživi, jedna trećina bolesnika je trajno onesposobljena, a samo trećina se vraća normalnim aktivnostima. Javlja se češće kod osoba posle 65 godine, mada se može javiti kod svih uzrasnih grupa, pa i kod dece.

Sve ovo govori koliko je važno da se svi mi zajedno, zdravi, bolesni, porodice obolelih, upoznamo sa ovom bolesti.

Više o bolesti saznajte ovde.

Vodič za Moždani udar možete preuzeti ovde.

Brošuru možete preuzeti u PDF i JPG formatu.