Saradnja sa Univerzitetom i drugim obrazovnim ustanovama

 

R.b.        Naziv institucije Vrsta saradnje
1. Univerzitet u Kragujevcu

Fakultet medicinskih nauka

Nastavna baza
2. Stomatološki fakultet u Pančevu Poslovno tehnička saradnja
3. Akademija strukovnih studija Beograd,

Odsek Visoka zdravstvena škola

Poslovno tehnička saradnja
4. Visoka medicinska škola strukovnih studija

„Milutin Milanković“, Beograd

Poslovno tehnička saradnja
5. Visoka strukovna škola „ICEPS“ Poslovno tehnička saradnja
6. Visoka medicinska škola strukovnih studija

“Sveti Vasilije Osrtroški”

Poslovno tehnička saradnja
7. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija „Medika“ Poslovno tehnička saradnja
8. Visoka sportska i zdravstvena škola Poslovno tehnička saradnja
9. Srednja škola „Srednja medicinska škola i IT gimnazija“ Poslovno tehnička saradnja
10. Medicinska škola „Hipokrat“, Novi Sad Poslovno tehnička saradnja