Specijalisti anesteziologije sa reanimacijom

dr Pavle Petrović, subspecijalista medicine bola

dr Katarina Vešović

dr  Đorđe Filipović

dr Ana Jovanović

dr  Ivana Katić, specijalizant

dr Nevena   Martinović, specijalizant