Specijalisti anesteziologije sa reanimacijom

dr Pavle Petrović, subspecijalista medicine bola, načelnik odeljenja

dr Katarina Vešović

dr Darjana Velikić

dr Ivana Katić