Specijalisti neurologije

    1. Specijalisti neurologije

prim. dr sci med. Vukićević Marjana, VD direktor

prim. dr Amanović – Ćuruvija Radmila

prim. dr Atić Sanja

dr sci. med. Basurović Nataša

dr Čančarević Milica

dr Golubović Tatjana

dr Grkić Irena

dr Japić Vesna

prim. dr Jaramaz – Dučić Tatjana

dr Jolić Velibor

dr Jovanović D. Mirjana

dr Kajtazi Branko

dr Mališić Natalija

dr Mirić Marko

dr Mihajlović Snežana

dr Obradović Miloš

dr Paunović Vesna

dr Pekić Luka

prim. dr Radojković – Gligić Nataša

dr Smiljković Jelena

dr Stojanović Mirjana

dr Stričević Tanja

dr  Stanarčević Jelena

dr Stefanović Nikola

dr Vraštanović Jasmina

dr Vučetić Snežana

dr Vučićević Lučić Jelena

dr Zečević Aleksandra

dr Maja Pešić