Specijalisti neurologije i neuropsihijatrije

    1. Specijalisti neurologije

prim. dr sci med. Vukićević Marjana, VD direktor

dr Amanović – Ćuruvija Radmila

dr Atić Sanja

dr sci. med. Basurović Nataša

dr Cvejić Maja

dr Čančarević Milica

dr Đorđević Ivana

dr Golubović Tatjana

dr Grkić Irena

dr Japić Vesna

prim. dr Jaramaz – Dučić Tatjana

dr Jolić Velibor

dr Jovanović D. Mirjana

dr Mališić Natalija

dr Milovanović – Kovačević Nevena

dr Mirić Marko

dr Mihajlović Snežana

dr Paunović Vesna

dr Pekić Luka

dr Petković Draginja

mr sci. med. Radivojević Vesna

prim. dr Radojković – Gligić Nataša

dr Radojević Branislava

dr Smiljković Jelena

dr Solunac Bojana

dr Stojanović Mirjana

dr Stričević Tanja

dr  Stanarčević Jelena

dr Vraštanović Jasmina

dr Vučetić Snežana

dr Zečević Aleksandra