O nama

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ se nalazi u centru Beograda, u neposrednoj blizini Glavne železničke stanice, u Nemanjinoj ulici broj 2.

Bolnica je sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, bavimo se prevencijom, dijagnostikom i terapijom cerebrovaskularnih bolesti. Raspolažemo kapacitetom od 250 postelja. Zapošljavamo 409 osobe, od kojih je 320 specijalizovano medicinsko osoblje, 89 nemedicinsko osoblje.

Godišnje se hospitalno leči oko 8.000 pacijenata, a ambulantno se pregleda više od 15.000 bolesnika.

Naš princip je da je pacijent uvek na prvom mestu! Zbog toga smo tu 24h dnevno, svakoga dana, nedeljom i praznicima.

INFORMATOR O RADU BOLNICE možete pogledati OVDE.

Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave obezbeđivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata. Grad Beograd je saglasno Zakonu o pravima pacijenata obrazovao Kancelariju za zaštitu prava pacijenata, kao organizacionu jedinicu Gradske uprave grada Beograda. Sedište svih savetnika pacijenata za čitavu teritoriju grada Beograda je u ulici Tiršova br. 1.

Adresa: Tiršova 1

Broj sobe, sprat: prizemlje, kancelarija br. 9

Radno vreme: radnim danom od 07:30 do 15:30 časova

Telefon: 011/360-56-34

E-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Veb sajt: Kancelarija za zaštitu prava pacijenata

 

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je sproveo anketu zadovoljstva 2018. godine cije analize možete pogledati ovde:
-Analiza zadovoljstva korisnika bolničkim lečenjem u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“,
-Analiza zadovoljstva zaposlenih u državnim zdravstvaenim ustanovama Republike Srbije – Specijalna bolnica „Sveti Sava“,
-Analiza zadovoljstva korisnika radom specijalističke službe – Specijalna bolnica „Sveti Sava“

 

Misiju i viziju ustanove možete pročitati ovde.