Apartmanski smeštaj

Bolnica raspolaže sa 20 apartmana i nudi mogućnost vanstandardnog smeštaja bolesnika. Apartmani su jednokrevetni i dvokrevetni.

Dodatne informacije mogu se dobiti direktnim kontaktom na tel. +381 11 66 42 358 Dr.Nevenka Zarić.