Direktor i uprava

VD Direktor bolnice: Prim. dr sci. med. Marjana Vukićević

Pomoćnik direktora: mr sci. med. dr Munjiza Dejan, kardiolog

Pomoćnica direktora: dr Valentina Mileusnić, specijalista neurologije

Glavna sestra bolnice: Olivera Đurović, master medicinska sestra

 

Sekretarica direktora: Radmila Platiša

Telefon uprave: +381 11 2642831, 2641585,

fax- +381 11 2642014