Direktor i uprava

Direktor bolnice: mr sci dr Milan Savić, specijalista neurologije, magistar medicinskih nauka iz oblasti neurologije.

 

Pomoćnica direktora: dr Ranka Todorović, specijalista anesteziologije i reanimacije

Pomoćnica direktora: dr Valentina Mileusnić, specijalista neurologije

Glavna sestra bolnice: Mira Đapić, viša medicinska sestra

 

Sekretarica direktora: Radmila Platiša

Telefon uprave: +381 11 2642831, 2641585,

fax- +381 11 2642014