Zdravstveni saradnici i socijalni radnici

1. Mr sci. med. Petrić Marijana, specijalista medicinske psihologije, diplomirani psiholog

2. Vukčević Ljiljana, dipl. psiholog

3. Oljača Višnja, dipl. defektolog

4. Petrović Snežana, dipl. defektolog

5. Ignjatović Gorica, dipl. soc. radnik

6. Stanković Snežana, diplomirani socijalni radnik, specijalista rehabilitacije i socioterapije