Zdravstveni saradnici i socijalni radnici

1. Oljača Višnja, diplomirani defektolog – logoped

2. Petrović Snežana, master defektolog – logoped

3.Verica Krnetić, diplomirani defektolog – logoped

4. Trkulja Sofija, master kliničke neuropsihologije

5. Ignjatović Gorica, dipl. soc. radnik

6. Stanković Snežana, spec. dipl. soc. rad.