Zdravstveni saradnici i socijalni radnici

1. Ignjatović Gorica, dipl. soc. radnik

2. Oljača Višnja, dipl. defektolog

3. Petrić Marijana, dipl. psiholog

4. Vukčević Ljiljana, dipl. psiholog

5. Stanković Snežana, diplomirani socijalni radnik, specijalista rehabilitacije i socioterapije