Stručni savet

Članovi Stručnog saveta bolnice:

1. Dr Tanja Stričević, specijalista neurologije – predsednik saveta
2. Dr Mirjana Jovanović, specijalista interne medicine
3. Dr Sanja Atić, specijalista neurologije
4. Dr sci. med. dr Biljana Georgievski Brkić, specijalista radiologije