Stručni savet

Članovi Stručnog saveta bolnice:

1. Prim. dr Tatjana Jaramaz Dučić, specijalista neurologije

2. Dr Irena Grkić, specijalista neurologije

3. Dr Tatjana Golubović, specijalista neurologije

4. Mr sci. med. Vesna Radivojević, specijalista neurologije

5. Dr Biljana Vukomančić, specijalista radiologije