Stručni savet

Članovi Stručnog saveta bolnice:

1. Prim. dr Tatjana Jaramaz Dučić, specijalista neurologije

2. Dr Irena Grkić, specijalista neurologije

3. Dr Tija Apostolović, specijalista neurologije

4. Mr sci. med. Vesna Radivojević, specijalista neurologije

5. Dr Biljana Vukomančić, specijalista radiologije