Specijalisti radiologije

Specijalisti radiologije

načelnik odeljenja: prim. dr sci. med. dr Georgievski – Brkić Biljana, naučni saradnik, subspecijalista neuroradiologije

dr Čolić Jasmina

dr Debeljković Vladimir

dr Đurić Danka

dr Glumac Milan

dr Mašić Vladimir

dr Milovanović Ana

dr Pisarević-Nešković Jovanka

dr Rsovac Sanja

dr Tanasković Nenad

dr Todorović Milica

dr Tričković Jelena

dr Trpčević Radivoje

dr Vekić Dimitrijević Bojana

dr Veljković Dajana

dr Vukomančić Biljana