TCD – transkranijalni dopler intrakranijalnih krvnih sudova

U dve ordinacije se vrše ultrazvučni pregledi intrakranijalnih krvnih sudova ambulantnih i bolničkih pacijenata. Ovu dijagnostičku proceduru obavljaju specijalisti neurologije.

Tokom godinu dana pregleda se oko 3.600 bolničkih pacijenata, a svakog radnog dana pregleda se još 10 ambulantnih pacijenata.

Za zakazivanje je potrebno:
1. Izveštaj od strane nadležnog neurologa koji ukazuje na indikacije za obavljanje pregleda.

2. Uput od strane nadležnog DZ za traženi pregled.

Sve informacije u vezi zakazivanja možete dobiti na telefon : +381 11 20 66 830