Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora bolnice:

1. Ass. dr Marko Ercegovac, dr dc. med., specijalista neurologije, Klinički centar Srbije

2. Vido Jovanović, master ekonomije, Klinički centar Srbije

2. Lana Novak, diplomirani ekonomista, Klinički centar Srbije

3. Srđan Stefanović, advokat, Beograd

4. Dr Marjana Vukićević, specijalista neurologije, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

5. Dr Nevenka Zarić, specijalista neurologije, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

6. Mira Đapić, ViÅ¡a medicinska sestra, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

 

Članovi Nadzornog odbora bolnice:

1. Dr Tatjana Dučić Jaramaz, specijalista neurologije, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

2. Dr Jovan Novokmet, specijalista interne medicine, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“

3. Ivana Baralić, diplomirani farmaceut, Klinički centar Zvezdara

4. Pavle Milić, inženjer organizacionih nauka, GPK „Å tamparija Borba“, a.d. Beograd