VD direktor

doc. dr  Marjana Vukićević, specijalista neurologije