Specijalisti neurologije i neuropsihijatrije

  Specijalisti neurologije
  1. mr sci. med. dr Savić Milan – direktor
  2. dr Mileusnić Valentina – pomoćnik direktora
  3. dr Amanović – Ćuruvija Radmila
  4. dr Antonijević Mirjana
  5. dr Apostolović Tija
  6. dr Atić Sanja
  7. dr sci. med. Basurović Nataša
  8. dr Cvejić Maja
  9. dr Delić – Mišković Milena
  10. dr Golubović Tatjana
  11. dr Grkić Irena
  12. prim. dr Jaramaz – Dučić Tatjana
  13. dr Jolić Velibor
  14. dr Jovanović D. Mirjana
  15. dr Mališić Natalija
  16. dr Milovanović – Kovačević Nevena
  17. prim. dr sci. med. dr Nikić Petar
  18. dr Paunović Vesna
  19. dr Pekić Luka
  20. dr Radivojević Vesna
  21. prim. dr Radojković – Gligić Nataša
  22. dr Smiljković Jelena
  23. dr Solunac Bojana
  24. dr Stojanović Mirjana
  25. dr Stričević Tanja
  26. dr Vojvodić Ljubica
  27. dr Vraštanović Jasmina
  28. prim. dr sci med. Vukićević Marjana
  29. dr Zarić Nevenka
  30. dr Zečević Aleksandra