Specijalisti neurologije i neuropsihijatrije

 1. Savić Milan
 2. Amanović – Ćuruvija Radmila
 3. Atić Sanja
 4. Basurović Nataša
 5. Bezmarević Aleksandar
 6. Delić – Mišković Milena
 7. Đoković Svetlana
 8. Grkić Irena
 9. Jaramaz – Dučić Tatjana
 10. Krdžić Ivana
 11. Mihailović Ljiljana
 12. Miletić Vesna
 13. Milošević Slavica
 14. Milovanović – Kovačević Nevena
 15. Milojković Jelena
 16. Mileusnić Valentina
 17. Nikić Petar
 18. Paunović Vesna
 19. Radojković – Gligić Nataša
 20. Smiljković Jelena
 21. Solunac Bojana
 22. Stojanović Mirjana
 23. Stričević Tanja
 24. Trajković – Bezmarević Sanja
 25. Vraštanović Jasmina
 26. Vukićević Marjana
 27. Vukašinović Jasna
 28. Zarić Nevenka
 29. Zečević Aleksandra