Specijalisti neurologije i neuropsihijatrije

  1. Specijalisti neurologije

 

  1. 1. mr sci. med. dr Savić Milan – direktor

 

  1. 2. dr Mileusnić Valentina – pomoćnik direktora

 

  1. 3. dr Amanović – Ćuruvija Radmila

 

  1. 4. dr Antonijević Mirjana

 

  1. 5. dr Apostolović Tija

 

  1. 6. dr Atić Sanja

 

  1. 7. dr sci. med. Basurović Nataša

 

  1. 8. dr Cvejić Maja

 

  1. 9. dr Golubović Tatjana

 

  1. 10. dr Grkić Irena

 

  1. 11. prim. dr Jaramaz – Dučić Tatjana

 

  1. 12. dr Jolić Velibor

 

  1. 13. dr Jovanović D. Mirjana

 

  1. 14. dr Mališić Natalija

 

  1. 15. dr Milovanović – Kovačević Nevena

 

  1. 16. dr Paunović Vesna

 

  1. 17. dr Pekić Luka

 

  1. 18. dr Radivojević Vesna

 

  1. 19. prim. dr Radojković – Gligić Nataša

 

  1. 20. dr Smiljković Jelena

 

  1. 21. dr Solunac Bojana

 

  1. 22. dr Stojanović Mirjana

 

  1. 23. dr Stričević Tanja

 

  1. 24. dr Vojvodić Ljubica

 

  1. 25. dr Vraštanović Jasmina

 

  1. 26. prim. dr sci med. Vukićević Marjana

 

  1. 27. dr Zarić Nevenka

 

           28. dr Zečević Aleksandra