I sprat – Odeljenje za intenzivno lečenje i negu i angiosala

Odeljenje raspolaže sa 22 postelje za lečenje bolesnika kojima je neophodan stalan lekarski nadzor, kontinuirano praćenje vitalnih parametara, veštačka ventilacija.

Pacijente leče, dijagnostikuju i prate lekari više specijalnosti uz multidisciplinarni pristup bolesniku.

Na odeljenju rade specijalisti neurologije, anesteziologije sa reanimatologijom, interne medicine, oftalmologije i fizikalne medicine.

Na funkciji načelnika je dr Tija Apostolović, specijalista neurologije.

Glavna sestra je Jelena Tolić, diplomirani orgnizator zdravstvene nege

Posete bolesnicima su svakog dana od 1230 – 13h.

Telefon odeljenja je +381 11 20 66 800, lokal 654.

Na I spratu se nalazi i interventna neuroradiologijaangiosala  u kojoj rade dva interventna radiologa:

  1. prof. dr Snežana Lukić
  2. prof. dr Milan Mijailović

Glavni tehničar je Stefan Božić.

Telefon na odeljenju. +381 11 20 66 819