I sprat – Odeljenje za intenzivno lečenje i negu i angiosala

Odeljenje raspolaže sa 22 postelje za lečenje bolesnika kojima je neophodan stalan lekarski nadzor, kontinuirano praćenje vitalnih parametara, veštačka ventilacija.

Pacijente leče, dijagnostikuju i prate lekari više specijalnosti uz multidisciplinarni pristup bolesniku.

Na odeljenju rade specijalisti neurologije, anesteziologije sa reanimatologijom, interne medicine, oftalmologije i fizikalne medicine.

Na funkciji načelnika je dr Tatjana Golubović, specijalista neurologije.

Glavna sestra je Radmila Bojanić

Posete bolesnicima su svakog dana od 1230 – 13h.

Telefon odeljenja je +381 11 20 66 800, lokal 654.

Na I spratu se nalazi i interventna neuroradiologijaangiosala

Na funkciji načelnika je prim. dr sci. med. Svetlana Milošević Medenica – interventni radiolog

Glavni tehničar je Stefan Božić.

Telefon na odeljenju. +381 11 20 66 819

Odeljenje interventne neuroradiologije u svom sastavu ima odsek stacionarnog lečenja –  odgovorna  sestra Anita Pešić.