Kompjuterizovana tomografija – CT

         Informacije o MSCT (skenerskom) snimanju

U radiološkoj službi bolnice „Sveti Sava“ postoje  2 CT aparata. Prvi je instaliran u decembru 2017, Toshiba „Aquillion Prime“, 160 –slajsni. Drugi CT aparat je GE proizvodnje „Revolution“  128 slajsni, instaliran oktobra 2022.god. Indikacije za CT  preglede postavljaju lekari specijalisti određenih specijalnosti u zavisnosti od tegoba koje pacijent ima i daju preporuku za snimanje. Na pomenutim aparatima pregledamo pacijente sa hitnog prijema, zakazane ambulantne i bolničke pacijente.

 Opis pregleda:

Ovaj pregled je bezbolan, pouzdan i kratko traje. Aparati nisu zatvoreni, sa dve strane su u potpunosti otvoreni. U toku pregleda ležite na stolu, sto se tokom pregleda pomera i nema buke. U zavisnosti od toga koja regija se snima, (glava ili krvni sudovi), sam pregled traje od  1-10 minuta, ali za Vašu pripremu, ulazak u aparat, obradu snimaka, analiziranje dokumentacije i opis nalaza potrebno je mnogo više vremena nego za izvođenje samog pregleda.

 Komplikacije:

Ova vrsta pregleda  mora biti indikovana od strane lekara određenih specijalnosti koji procenjuju dobrobit Vašeg pregleda u odnosu na negativan uticaj X-zračenja. Pošto se pregled izvodi u zoni jonizujućeg zračenja, to može imati štetne posledice po Vaše zdravlje (opadanje kose, nastanak katarakte, oboljenje štitaste žljezde, nastanak raka, oštećenje genetskog materijala), pre svega ukoliko se  pregledi jako često ponavljaju. Takođe ukoliko ste trudni,  morate obavestiti radiološku službu pre obavljanja dijagnostike.

Poseduje 3D vizuelizaciju, kao i protokol za CT perfuziju.

Ovim programom za perfuziju mozga može se u kratkom roku odrediti koji je deo mozga ostao bez dotoka krvi u toku moždanog udara.

CT dijagnostika je dostupna 24h svakog dana.

Pregledi koji se obavljaju su:

– standardni CT pregled glave

– CT angiografija – pregled krvnih sudova vrata i glave

– CT procena perfuzije kod hiperakutnog infarkta mozga u prvih 3-6 sati od početka simptoma

– CT pregled različitih delova kičmenog stuba

– Specijalni pregledi: pontocerebelarnih uglova, temporalnih kostiju, orbita, paranazalnih šupljina, selarne regije kao i CT pregled vrata

– CT pregled grudnog koša i abdomena

Pošto smo specijalizovana bolnica za cerebrovaskularne bolesti najveći broj pregleda su standardni pregledi glave (oko 90-95%). Pregledi CT tela se ne obavljaju u našoj ustanovi za ambulantne pacijente.

Prva smo ustanova u Srbiji koja kao standardnu proceduru primenjuje CT perfuziju u dijagnostici hiperakutnog infarkta mozga.

Svi stalno zaposleni specijalisti radiologije i retgen tehničari su edukovani i samostalno obavljaju CT dijagnostiku u neuroradiologiji.

Telefon šaltera za dobijanje informacija u službi radiologije je +381 11 20 66 890; +381 11 20 66 800 lok. 690

ZAKAZIVANJE CT GLAVE