Акредитација болнице – додела сертификата

Процес акредитације Специјалне болнице „Свети Сава“ започет је 2014. године, када је установа октобра 2015. године добила сертификат на три године. У 2018. години је почео процес реакредитације. Посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа започела је 18.06.2019. године у трајању од два дана и у тај процес било је укључено четири спољашња оцењивача. Након оцењивања Комисија је доставила завршни извештај 03.07.2019. године.

30.07.2019. године одржана је свечаност на којој су присуствовали директор и вође свих тимова који су учествовали у припреми материјала за акредитацију. Такође на овом скупу били су присутни и начелници и главне сестре организационих јединица. Представник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Влада Давковски уручио је сертификат о акредитацији на седам година директору Болнице, др Милану Савић.

Овим документом окончан је вишемесечни труд запослених да се Болница сврста у ред установа који у пословању примењују прописане стандарде секундарне здравствене заштите.

Сертификат је донет из области: Интернистичке гране – Лечење пацијената, Интернистичке гране – Интензивна нега, Ургентна медицина, Радиолошка дијагностика, Лабораторијска дијагностика, Фармацеутска здравствена делатност, Физикална медицина и рехабилитација, Животна средина, Људски ресурси, Управљање информацијама, Руковођење, Стандарди управљања.

Представник АЗУС-а похвалио је руководство Болнице, јер је препознало значај и сврху акредитације, и подржало цео процес, дајући подршку запосленима, али и лични учествовањем у целом процесу. Оријентисаност менаџмента ка запосленима оцењена је позитивно, али су истакнути и напори руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедност пацијената, као и јачање професионалних вештина и етичких вредности.

Опширније можете прочитати овде  Акредитација

ШКОЛА УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ КРАНИОЦЕРВИКАЛНИХ КРВНИХ СУДОВА БОЛНИЦЕ „СВЕТИ САВА“

ШКОЛА УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ КРАНИОЦЕРВИКАЛНИХ КРВНИХ СУДОВА БОЛНИЦЕ „СВЕТИ САВА“

Већ дуже време уназад препознатљиво име ове установе не само у Србији већ и у региону, не само у медицинским круговима већ и у народу, говори најбоље о нашем раду и оправдава позицију на самом врху у области којом се бавимо.

Болница „Свети Сава“- уско специјализована установа за дијагностиковање и лечење цереброваскуларних болести, јединствена у свету са 250 постеља исте намене, уз примену свих најнапреднијих метода укључујући и ендоваскуларне процедуре и тромбектомију.

Историјат и статистика ове установе нас издвајају и дају нам за право да се сматрамо најкомпетентнијим да своја знања и искуство стицана годинама преточимо у школу тј „мисију“ у којој већ годинама успешно едукујемо „армију“ нових снага а све са циљем исправне дијагностике и првенствено превенције можданог удара.

На годишњем нивоу: у 2018. години у пријемној амбуланти обављено је 16665 прегледа, а хоспитализовано 5896 пацијената, урађено је 16526 CT-a, 12000 МR-а, 487 ендоваскуларних процедура, од тога 18 тромбектомија, УЗ прегледа крвних судова врата 3181, УЗ прегледа крвних судова главе 1414.

У нашој установи 1990. године почиње УЗ испитивaње артерија врата, зачетник је Др Бранко Петровић (један од предавача). 1993. године почиње испитивање интркранијалних артерија (TCD).

Наша неуросонолошка лабораторија поседује три апарата за екстракранијално и два за интракранијално испитивање крвних судова мозга. Начелник, један од ментора, предавач и руководилац школе је Др Тања Стричевић, спец. неурологије, промовисана је у звање експерта из неуросонологије од стране Стручног савета и Научног одбора Националног удружења за неуросонологију СЦГ- јули 2005. године са 2.800 УЗ прегледа годишње.

Остали предавачи и ментори из наше установе су специјалисти неурологије са вишегодишњим искуством у области УЗ дијагностике и терапије поремећаја на нивоу краниоцервикалних крвних судова.

Посебно смо почаствовани и захвални знаменитим професорима Медицинског факултета и екпертима ове области из других установа на учешћу и доприносу да ова едукација достигне и одговарајући теоретски ниво.

Добро дошли.

О Р Г А Н И З А Т О Р

Директор
Мр сци. мед. др Милан Савић

Школа УЗ ТЦД 2019.

Школа УЗ Доплер 2019.

Angels Initiative

Angels Initiative je jedinstven projekat koga je pokrenuo Beringer u partnerstvu sa Evropskom organizacijom za moždani udar (ESO) i Evropskom alijansom za moždani udar (SAFE). Projekat se sprovodi u 12 zemalja i nagradjen je EFPIA nagradom.

20. i 21.03.2019. godine našu ustanovu su posetili predstavnici Angels Initiative i uvrstili u svoj projekat. Angels Initiative su označili našu ustanovu kao jedinstvenu i vrlo podobnu za članicu njihove asocijacije iz Srbije.

Poseta je usledila nakon što je dr Valentina Mileusnić pohađala kurs „Train the Trainer“ u Visbadenu u decembru 2018. godine.

Angels Initiative ima za cilj da pruži više podrške, više ideja, više detalja i na kraju bolje rezultate. Svi koji su pristupili Angles Initiative imaju isti cilj, želju da se pacijentima pruži druga šansa za život nakon Moždanog udara. Oni podržavaju ovaj cilj i bore za isti.

Tokom radionice u našoj Bolnici predstavljen je klinički scenario zasnovan na stvarnim prošlim slučajevima i iskustvima drugih bolnica sa analizom kroz kritički osvrt moderatora, Jan van der Merwe. Radionici su prisustvovale pored naših lekara i medicinskih sestara i kolege iz Hitne pomoći.  Predstavili smo simulaciju na licu mesta, u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu, Srbija.

Kao što funkcioniše kompletan simulacioni centar, ova simulacija je počela dodeljivanjem uloga: pacijent, lekari (neurolog i internista), medicinske sestre i ekipa Hitne pomoći (glumili su zaposleni naše ustanove). Zadatak  je bio da se tretira pacijent kao kandidat za primenu trombolitičke terapije ili/i trombektomiju  što je moguće bliže stvarnoj životnoj situaciji. Kada je simulacija završena, cela grupa se ponovo okupila za grupnu diskusiju sa moderatorom da bi se istakle prednosti i slabosti tima koji je izvodio  simulaciju. Na osnovu povratnih informacija učesnika, izgleda da će simulacione plenarne sednice postati stalna karakteristika naših radionica u budućnosti. Ova radionica nam je  omogućila da shvatimo gde gubimo vreme, da snimimo najrelevantnije vremenske intervale u kojima se odvija zbrinjavanje pacijenta, da snimimo podatke na jedan od dva različita načina i izvedemo konstruktivne zaključke.

Poseta Angles Initiative je omogućila da stručni tim osnaži svoje stručne potencijale kao i to da se visok ni vo profesionalnosti prikaže ostalim zemljama u Evropi.

Predstavnik Angels Initiative je iznenađen stručnošću i kadrom koji je mlad, a postiže veoma dobre rezultate.

Poziv za 22. sednicu Etičkog odbora

 

Na osnovu Statuta Bolnice  i člana 8. Poslovnika o radu Etičkog odbora Specijalne bolnice »Sveti Sava« sazivam  22. sednicu Etičkog odbora za dan 14.08.2018. godine, ( utorak),  sa početkom u 9 h, u  prostorijama bolnice u Beogradu, Nemanjina 2,  I sprat.

Za  sednicu Komisije, predlažem sledeći

D   n   e    v   n   i      r   e   d

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. sednice.

2. Razmatranje izmena Standardnog operativnog postupka za rad Etičkog odbora

3. Obaveštenje o dnevnim izveštajima o bezbednosti za kliničko ispitivanje pod nazivom: ,,Randomizovana, dvostruko slepa, procena prevencije moždanog udara upoređujući efikasnost i bezbednost oralnog inhibitora trombina dabigatran eteksilata (110 mg ili 150 mg, oralno dva puta dnevno) sa acetilsalicilnom kiselinom (100 mg oralno jednom dnevno) kod pacijenata sa embolijskim moždanim udarom nepoznatog porekla (RESPECT ESUS)«

4. Razno

U slučaju da ste sprečeni da prisustvujete sednici molim Vas da nas obavestite. Osoba za kontakt: Snežana Stanković, tel: 060 80180 462.

 

– Materijal za sednicu poslat na mejl

Predsednik Etičkog odbora

Dr Vesna Radivojević, s.r.