Angels Initiative

Angels Initiative je jedinstven projekat koga je pokrenuo Beringer u partnerstvu sa Evropskom organizacijom za moždani udar (ESO) i Evropskom alijansom za moždani udar (SAFE). Projekat se sprovodi u 12 zemalja i nagradjen je EFPIA nagradom.

20. i 21.03.2019. godine našu ustanovu su posetili predstavnici Angels Initiative i uvrstili u svoj projekat. Angels Initiative su označili našu ustanovu kao jedinstvenu i vrlo podobnu za članicu njihove asocijacije iz Srbije.

Poseta je usledila nakon što je dr Valentina Mileusnić pohađala kurs „Train the Trainer“ u Visbadenu u decembru 2018. godine.

Angels Initiative ima za cilj da pruži više podrške, više ideja, više detalja i na kraju bolje rezultate. Svi koji su pristupili Angles Initiative imaju isti cilj, želju da se pacijentima pruži druga šansa za život nakon Moždanog udara. Oni podržavaju ovaj cilj i bore za isti.

Tokom radionice u našoj Bolnici predstavljen je klinički scenario zasnovan na stvarnim prošlim slučajevima i iskustvima drugih bolnica sa analizom kroz kritički osvrt moderatora, Jan van der Merwe. Radionici su prisustvovale pored naših lekara i medicinskih sestara i kolege iz Hitne pomoći.  Predstavili smo simulaciju na licu mesta, u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu, Srbija.

Kao što funkcioniše kompletan simulacioni centar, ova simulacija je počela dodeljivanjem uloga: pacijent, lekari (neurolog i internista), medicinske sestre i ekipa Hitne pomoći (glumili su zaposleni naše ustanove). Zadatak  je bio da se tretira pacijent kao kandidat za primenu trombolitičke terapije ili/i trombektomiju  što je moguće bliže stvarnoj životnoj situaciji. Kada je simulacija završena, cela grupa se ponovo okupila za grupnu diskusiju sa moderatorom da bi se istakle prednosti i slabosti tima koji je izvodio  simulaciju. Na osnovu povratnih informacija učesnika, izgleda da će simulacione plenarne sednice postati stalna karakteristika naših radionica u budućnosti. Ova radionica nam je  omogućila da shvatimo gde gubimo vreme, da snimimo najrelevantnije vremenske intervale u kojima se odvija zbrinjavanje pacijenta, da snimimo podatke na jedan od dva različita načina i izvedemo konstruktivne zaključke.

Poseta Angles Initiative je omogućila da stručni tim osnaži svoje stručne potencijale kao i to da se visok ni vo profesionalnosti prikaže ostalim zemljama u Evropi.

Predstavnik Angels Initiative je iznenađen stručnošću i kadrom koji je mlad, a postiže veoma dobre rezultate.

Zatvoreno za komentare.