Акредитација болнице – додела сертификата

Процес акредитације Специјалне болнице „Свети Сава“ започет је 2014. године, када је установа октобра 2015. године добила сертификат на три године. У 2018. години је почео процес реакредитације. Посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа започела је 18.06.2019. године у трајању од два дана и у тај процес било је укључено четири спољашња оцењивача. Након оцењивања Комисија је доставила завршни извештај 03.07.2019. године.

30.07.2019. године одржана је свечаност на којој су присуствовали директор и вође свих тимова који су учествовали у припреми материјала за акредитацију. Такође на овом скупу били су присутни и начелници и главне сестре организационих јединица. Представник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Влада Давковски уручио је сертификат о акредитацији на седам година директору Болнице, др Милану Савић.

Овим документом окончан је вишемесечни труд запослених да се Болница сврста у ред установа који у пословању примењују прописане стандарде секундарне здравствене заштите.

Сертификат је донет из области: Интернистичке гране – Лечење пацијената, Интернистичке гране – Интензивна нега, Ургентна медицина, Радиолошка дијагностика, Лабораторијска дијагностика, Фармацеутска здравствена делатност, Физикална медицина и рехабилитација, Животна средина, Људски ресурси, Управљање информацијама, Руковођење, Стандарди управљања.

Представник АЗУС-а похвалио је руководство Болнице, јер је препознало значај и сврху акредитације, и подржало цео процес, дајући подршку запосленима, али и лични учествовањем у целом процесу. Оријентисаност менаџмента ка запосленима оцењена је позитивно, али су истакнути и напори руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедност пацијената, као и јачање професионалних вештина и етичких вредности.

Опширније можете прочитати овде  Акредитација

Zatvoreno za komentare.