ШКОЛА УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ КРАНИОЦЕРВИКАЛНИХ КРВНИХ СУДОВА БОЛНИЦЕ „СВЕТИ САВА“

ШКОЛА УЛТРАЗВУЧНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ : ДОПЛЕР КРВНИХ СУДОВА ВРАТА И ГЛАВЕ 

Болница „Свети Сава“ је уско специјализована здравствена установа за дијагностиковање и лечење цереброваскуларних болести, јединствена у свету са 250 постеља у којој се  примењују  најнапредније  процедури и  методе рада, укључујући  ендоваскуларне  и тромбектомије.

Историјат и статистика ове установе нас издвајају и дају нам за право да се сматрамо најкомпетентнији да своја знања и искуства стицана годинама преточимо у ,,школу“  у којој већ годинама успешно едукујемо колеге како из наше земље тако и из окружења а све са циљем ране и прецизне дијагностике и првенствено превенције можданог удара.

У нашој установи 1990. године почиње УЗ испитивaње магистралних артерија врата, зачетник је др Бранко Петровић а 1993. године почиње испитивање интракранијалних артерија (TCD).

Наша неуросонолошка амбуланта поседује три апарата за екстракранијално и два за интракранијално испитивање крвних судова мозга.

Предавачи и ментори су специјалисти са вишегодишњим искуством у области ултразвучне дијагностике на нивоу краниоцервикалних крвних судова.

Добро дошли.

О Р Г А Н И З А Т О Р

Директор

прим. др сци. мед. др Марјана Вукићевић