OBAVEŠTENJE

Nakon nevremena u Beogradu i kratkotrajnog
nestanka struje imali smo tehničkih problema sa telefonskom centralom, koji
su otklonjeni.

Zatvoreno za komentare.