II sprat – „A“ odeljenje sa Jedinicom za moždani udar i „B“ odeljenje

Na II spratu se nalazi „A“ odeljenje za lečenje i negu sa Jedinicom za mozdani udar i Odsekom za vanstandardno lečenje i negu – apartmani  i  „B“ odeljenje za lečenje i negu zajedno imaju kapacitet od 107 postelja.


„A“ odeljenje za lečenje i negu sa Jedinicom za mozdani udar i Odsekom za vanstandardno lečenje i negu – apartmani

Raspolaže sa 56 postelja. Sastoji se od  tri odseka.

-Odsek za poluintenzivno lečenje i negu koji ima 36 bolesničkih postelja gde se leče bolesnici sa akutnim moždanim udarom, teškim i srednje teškom neurološkim deficitom, koji zahtevaju stalnu negu i pomoć medicinskog osoblja.

-Jedinica za moždani udar raspolaže sa 10 postelja za bolesnike sa akutnim moždanim udarom kod kojih je sprovedena trombolitička terapija, kontinuirano se prate vitalni parametri  i mogu se primeniti sve mere reanimacije. Na odseku se nalazi kompletna oprema za sprovođenje ove vrste lečenja. Jedinica za moždani udar je otvorena 2007. godine.

Odsek za vanstandardno lečenje i negu – apartmani viÅ¡e možete pročitati OVDE.

Načelnik odeljenja je dr Irena Grkić, specijalista neurologije.

Glavna sestra odeljenja je Biljana Munjiza, Specijalista strukovna medicinska sestra, oblast Klinička nega

Posete su radnim danima i subotom od 1330-14, nedeljom od 1330-1430h.
Telefon: je +381 11 20 66 800, lokal 657
Bolesnike leče, dijagnostikuju i stalno prate lekari više specijalnosti: neurolozi, internisti, anesteziolozi, oftalmolog, fizijatar, lekari na specijalizaciji i doktori medicine uz nadzor specijaliste.

„B“ odeljenje za lečenje i negu
Raspolaže sa 51 posteljom. Sastoji se od dva odseka.

-Odsek za intenzivno lečenje i negu koji ima 11 bolesničkih postelja za lečenje bolesnika sa teškim moždanim udarom koji zahtevaju kontinuirano praćenje, a često i mere reanimacije.

-Odsek za poluintenzivno lečenje i negu koji ima 40 bolesničkih postelja gde se leče bolesnici sa akutnim moždanim udarom, teškim i srednje teškom neurološkim deficitom, koji zahtevaju stalnu negu i pomoć medicinskog osoblja.

Bolesnike leče, dijagnostikuju i stalno prate lekari više specijalnosti: neurolozi, internisti, anesteziolozi, oftalmolog, fizijatar, lekari na specijalizaciji i doktori medicine uz nadzor specijaliste.

Načelnik odeljenja je dr Aleksandra Zečević, specijalista neurologije.
Glavna sestra odeljenja je Bojana Munćan, strukovna medicinska sestra-specijalista kliničke nege.
Posete su radnim danima i subotom od 1330-14, nedeljom od 1330-1430h.
Telefon odeljenja  +381 11 20 66 800, lokal 666.