I sprat – Odeljenje za intenzivno lečenje i negu

Odeljenje raspolaže sa 22 postelje za lečenje bolesnika kojima je neophodan stalan lekarski nadzor, kontinuirano praćenje vitalnih parametara, veštačka ventilacija.

Pacijente leče, dijagnostikuju i prate lekari više specijalnosti uz multidisciplinarni pristup bolesniku.

Na odeljenju rade specijalisti neurologije, anesteziologije sa reanimatologijom, interne medicine, oftalmologije i fizikalne medicine.

Na ovom spratu se nalazi 4 apartmana A klase.

Na funkciji načelnika je dr Tija Apostolović, specijalista neurologije.

Glavna sestra je Jelena Tolić, diplomirani orgnizator zdravstvene nege

Posete bolesnicima su svakog dana od 1230 – 13h.

Telefon odeljenja je +381 11 20 66 800, lokal 654.