Sala za kateterizaciju (angio-sala)

Marta 2011. godine je počela sa radom  sala za kateterizaciju u bolnici „Sveti Sava“. Ovim događajem, krunisani su napori direktora, lekara i zdravstvenog osoblja ove ustanove da omoguće svojim pacijentima najmoderniji dijagnostički i terapijski pristup kada su cerebrovaskularne bolesti u pitanju.

Na ovaj način omogućene su procedure savremene, minimalno invazivne dijagnostike i terapije različitih vaskularnih oboljenja mozga. Neke od njih, koja se sada rutinski rade su:

–          digitalna suptrakciona angiografija

–          embolizacija aneurizmi spiralama sa ili bez plasiranja stenta

–          еmbolizacija aneurizmi balonom ili stentom (double technique)

–          еmbolizacija arteriovenskih malformacija

–          еmbolizacija karotido-kavernozne fistule

–          еndovaskularni tretman stenoza intrakranijalnih krvnih sudova

–          еndovaskularni tretman stenoze karotidnih arterija i stenoze potključne arterije

  •    trombektomije

Primenom nove metode pacijenti se znatno brže oporavljaju.

Pacijente upoznajemo sa novom metodom rada  i dajemo im mogućnost izbora između nje i konvencionalne.

Od jula meseca 2021. godine otvorena je nova sala koja je opremljena najsaveremenijom opremom na Balkanu.

U sali rade dva  interventna radiologa:

1. prof. dr Snežana Lukić

2. prof. dr Milan Mijailović

Sve informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona:

+381 11 20 66 819