Sala za kateterizaciju (angio-sala)

Marta 2011. godine je počela sa radom nova sala za kateterizaciju u bolnici „Sveti Sava“, najsavremenija i jedna od najbolje opremljenih u regionu. Ovim događajem, krunisani su napori direktora, lekara i zdravstvenog osoblja ove ustanove da omoguće svojim pacijentima najmoderniji dijagnostički i terapijski pristup kada su cerebrovaskularne bolesti u pitanju.

Na ovaj način omogućene su procedure savremene, minimalno invazivne dijagnostike i terapije različitih vaskularnih oboljenja mozga. Neke od njih, koja se sada rutinski rade su:

–          digitalna suptrakciona angiografija

–          embolizacija aneurizmi spiralama sa ili bez plasiranja stenta

–          еmbolizacija aneurizmi balonom ili stentom (double technique)

–          еmbolizacija arteriovenskih malformacija

–          еmbolizacija karotido-kavernozne fistule

–          еndovaskularni tretman stenoza intrakranijalnih krvnih sudova

–          еndovaskularni tretman stenoze karotidnih arterija i stenoze potključne arterije.

Primenom nove metode pacijenti se znatno brže oporavljaju. Pacijente upoznajemo sa novom metodom i dajemo im mogućnost izbora između nje i konvencionalne.

Svi kandidati za endovaskularnu proceduru moraju proći Konzilijum za endovaskularne procedure naše ustanove.

U planu je rutinsko sprovođenje endovaskularnog tretmana akutnog ishemijskog moždanog udara kao i drugih neuroradioloških endovaskularnih procedura.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona:

+381 11 66 42 831

+381 11 66 41 585

+381 11 20 66 819