IV sprat – Odsek za vanstandardno lečenje i negu – apartmani

Pripada „A“ odeljenju za lečenje i negu sa Jedinicom za mozdani udar i Odsekom za vanstandardno lečenje i negu – apartmani i sadrzi devet apartmana. Svi apartmani su A klase.

U ovom odseku se leče bolesnici koji žele vanstandardne uslove, a po protokolu naše Ustanove.

Šef odseka je dr Vesna Paunović, specijalista neurologije.

Odgovorna sestra je Anđa Marković, medicinska sestra.

Informacije o pacijentima možete dobiti od doktora u periodu od 12-14 h.

Posete su svakog dana od 14 – 20h.

Telefon odseka je  +381 11 20 66 845.