III sprat – Odeljenje za poluintenzivno i standardno lečenje i negu (žensko odeljenje)

Odeljenje raspolaže sa 53 postelje gde se leče bolesnice sa tranzitornim ishemičnim atakom, lakšim i srednje teškim neurološkim deficitom.

U okviru njega se nalaze :

  • Odsek za poluintenzivno lečenje i negu i njemu pripada 33 postelje.
  • Dnevna Bolnica u okviru koje se leče bolesnice sa tranzitornim ishemijskim atakom i/ili sumnjom da se radi o vaskularnoj bolesti mozga, koje se ne moraju hospitalizovati, a zahtevaju kompletnu i brzu dijagnostičku obradu. Radno vreme je 08 – 15 h i u tom periodu se bolesnice moraju javljati ordinirajućem lekaru i nadležnoj sestri prema napravljenom planu ispitivanja. U slučaju nejavljanja prekida se lečenje i ispitivanje, a istorija bolesti zatvara.

3. Standarno lečenje i negu dobija 20 bolesnica

 

3. Apartmani – 1 apartman A, 2 apartmana B i 1 apartman C klase.

Načelnik odeljenja je  dr Draginja Petković, specijalista neurologije.

Glavna sestra je Milijana Mitić, medicinska sestra-tehničar

Posete bolesnicama su od 1330 – 14h, nedeljom od 1330– 1430h.

Telefon odeljenja je + 381 11 20 66 800, lokal 691.