Rentgen dijagnostika – RTG

Odeljenje radiološke dijagnostike poseduje mobilni rendgen aparat koji je namenjen isključivo za preglede hospitalizovanih pacijenata.

Rendgen aparat VISARIS VISION C je univerzalni digitalni rendgen uređaj za radiografiju sa digitalnom akvizicijom slike flet panelom i potpuno slobodnim, robotizovanim kretanjem i sve tri dimenzije za sva radiografska snimanja, koja ne zahtevaju skopiju.

Na ovaj način je omogućena anatomski programirana radiografija sa kondicijama i optimalnom obradom slike. Koristi se DICOM arhiviranje na PACS, CD.

Pregledi se obavljaju u dve smene, 7 dana u nedelji.

Pregledi koji se obavljaju na ovom aparatu su:

  • rentgenografije srca i pluća,
  • rentgenografije koštano-zglobnog sistema i
  • nativni RTG pregled stomaka

Na ovom aparatu se mesečno realizuje oko 200 pregleda.

Svi stalno zaposleni specijalisti radiologije se bave konvencionalnom radiologijom.