Odeljenje radiološke dijagnostike

Nalazi se u prizemlju Bolnice i u okviru njega se sprovodi radiološka i ultrazvučna dijagnostika kod zakazanih i hospitalizovanih pacijenata.

Radiološka služba poseduje sledeće dijagnostičke aparate: 2 aparata za kompjuterizovanu tomografiju (CT), aparat za magnetnu rezonancu (MR), rendgen aparat i ultrazvučni aparat.

Posebno smo ponosni na činjenicu da je marta 2011. godine počela sa radom sala za kateterizaciju u našoj bolnici, jedna od najmodernijih u regionu. Ovim su omogućene napredne minimalno invazivne dijagnostičke i terapijske metode u oblasti cerebrovaskularnih bolesti.

Načelnik odeljenja je dr Biljana Georgievski Brkić, specijalista radiologije – neuroradiolog.

Glavni tehničar odeljenja je Kadir Salahović, Specijalista strukovni medicinski radiolog, oblast Savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji

Telefon odeljenja +381112066890